Subsidie Regelingen StreetPlug

Bij de aanschaf van een StreetPlug kunnen alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen gebruik maken van twee aantrekkelijke subsidieregelingen:

Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Met deze regeling profiteert u van een investeringsaftrek van 36% van het investeringsbedrag in de StreetPlug. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met deze regeling kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Voorwaarden
Er zitten enkele voorwaarden vast aan het in aanmerking komen voor de MIA/Vamil regeling:

  • De ondernemer/onderneming betaald in Nederland vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting

  • De StreetPlug valt onder bedrijfscode F3720: Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen en staat dus op de milieulijst 2017.

  • Het meldingsbedrag bedraagt ten minste €2.500,-

Download hier de brochure en milieulijst 2017

Aanvragen
U dient de MIA / Vamil regeling 3 maanden nadat u opdracht gaf (modeling of schriftelijk) aan te vragen. Dit kan heel gemakkelijk op www.mijnrvo.nl. Let op: vraag hiervoor wel op tijd eHerkenning aan.